„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Lucian Blaga

Adrian Păunescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

 

Ion Minulescu

Octavian Goga

George Coșbuc

Nicolae Labiş

Ștefan Augustin-Doinaș

George Topârceanu

toparceanu

Nichita Stănescu

George Bacovia

Vasile Alecsandri

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU