„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

Ștefan Augustin-Doinaș

George Coșbuc

Vasile Alecsandri

George Topârceanu

toparceanu

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

 

Adrian Păunescu

George Bacovia

Ion Minulescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nicolae Labiş

Octavian Goga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2022 MIHĂIȚĂ MACOVEANU