„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Bacovia

Vasile Alecsandri

Tudor Arghezi

Adrian Păunescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Coșbuc

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

 

Lucian Blaga

Nicolae Labiş

Octavian Goga

George Topârceanu

toparceanu

Ion Minulescu

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2022 MIHĂIȚĂ MACOVEANU