„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Bacovia

Ion Minulescu

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

 

George Coșbuc

Ștefan Augustin-Doinaș

Tudor Arghezi

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Adrian Păunescu

George Topârceanu

toparceanu

Nicolae Labiş

Lucian Blaga

Octavian Goga

Vasile Alecsandri

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2023 MIHĂIȚĂ MACOVEANU