„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Mihai Eminescu

 

Nichita Stănescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nicolae Labiş

George Topârceanu

toparceanu

Ion Minulescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Vasile Alecsandri

Tudor Arghezi

George Bacovia

Adrian Păunescu

George Coșbuc

Octavian Goga

Lucian Blaga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2023 MIHĂIȚĂ MACOVEANU