„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Octavian Goga

Lucian Blaga

Mihai Eminescu

 

Ion Minulescu

George Coșbuc

George Bacovia

Vasile Alecsandri

George Topârceanu

toparceanu

Nicolae Labiş

Ștefan Augustin-Doinaș

Tudor Arghezi

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Adrian Păunescu

Nichita Stănescu

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2024 MIHĂIȚĂ MACOVEANU