„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

 

George Bacovia

Ștefan Augustin-Doinaș

Ion Minulescu

Lucian Blaga

Nicolae Labiş

Tudor Arghezi

Vasile Alecsandri

Adrian Păunescu

George Topârceanu

toparceanu

George Coșbuc

Octavian Goga

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2023 MIHĂIȚĂ MACOVEANU