„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Nicolae Labiş

George Topârceanu

toparceanu

Mihai Eminescu

 

Vasile Alecsandri

Octavian Goga

George Bacovia

Ion Minulescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Nichita Stănescu

George Coșbuc

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Tudor Arghezi

Adrian Păunescu

Lucian Blaga

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU