„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Octavian Goga

Ion Minulescu

Tudor Arghezi

Vasile Alecsandri

Ștefan Augustin-Doinaș

Lucian Blaga

Mihai Eminescu

 

Nicolae Labiş

Nichita Stănescu

George Topârceanu

toparceanu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Adrian Păunescu

George Bacovia

George Coșbuc

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU