„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Ion Minulescu

Vasile Alecsandri

Octavian Goga

Tudor Arghezi

Nicolae Labiş

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Ștefan Augustin-Doinaș

Adrian Păunescu

Lucian Blaga

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Mihai Eminescu

 

Nichita Stănescu

George Coșbuc

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU