„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Mihai Eminescu

Nichita Stănescu

George Bacovia

2024 MIHĂIȚĂ MACOVEANU