„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Lucian Blaga

George Bacovia

Ion Minulescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Nichita Stănescu

Octavian Goga

George Coșbuc

George Topârceanu

toparceanu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nicolae Labiş

Vasile Alecsandri

Adrian Păunescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

 

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2023 MIHĂIȚĂ MACOVEANU