„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Tudor Arghezi

Ștefan Augustin-Doinaș

Adrian Păunescu

Mihai Eminescu

 

Vasile Alecsandri

Octavian Goga

George Coșbuc

Lucian Blaga

Nichita Stănescu

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU