„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Octavian Goga

George Coșbuc

Lucian Blaga

George Bacovia

Adrian Păunescu

Vasile Alecsandri

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Mihai Eminescu

 

Tudor Arghezi

George Topârceanu

toparceanu

Nichita Stănescu

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU