„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Ștefan Augustin-Doinaș

George Coșbuc

Nicolae Labiş

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

George Topârceanu

toparceanu

Mihai Eminescu

 

Vasile Alecsandri

Adrian Păunescu

Ion Minulescu

George Bacovia

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Octavian Goga

Lucian Blaga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU