„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Nichita Stănescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Vasile Alecsandri

Tudor Arghezi

Ion Minulescu

George Bacovia

Lucian Blaga

George Topârceanu

toparceanu

George Coșbuc

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Adrian Păunescu

Mihai Eminescu

 

Nicolae Labiş

Octavian Goga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU