„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Topârceanu

toparceanu

Tudor Arghezi

Ștefan Augustin-Doinaș

Vasile Alecsandri

Octavian Goga

Ion Minulescu

Nichita Stănescu

Nicolae Labiş

Adrian Păunescu

George Bacovia

Lucian Blaga

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Coșbuc

Mihai Eminescu

 

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU