„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Vasile Alecsandri

Octavian Goga

Adrian Păunescu

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

 

Nicolae Labiş

Nichita Stănescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Ștefan Augustin-Doinaș

Ion Minulescu

George Coșbuc

Lucian Blaga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU