„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Adrian Păunescu

George Topârceanu

toparceanu

Octavian Goga

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Ștefan Augustin-Doinaș

Mihai Eminescu

 

George Coșbuc

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Tudor Arghezi

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Nichita Stănescu

Lucian Blaga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU