„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Mihai Eminescu

 

Tudor Arghezi

Nicolae Labiş

Ștefan Augustin-Doinaș

George Coșbuc

Adrian Păunescu

Nichita Stănescu

Lucian Blaga

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Ion Minulescu

George Topârceanu

toparceanu

Vasile Alecsandri

George Bacovia

Octavian Goga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU