„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Topârceanu

toparceanu

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Vasile Alecsandri

Tudor Arghezi

Octavian Goga

Adrian Păunescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Lucian Blaga

Mihai Eminescu

 

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Coșbuc

George Bacovia

Nichita Stănescu

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU