„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Vasile Alecsandri

George Topârceanu

toparceanu

Mihai Eminescu

 

Adrian Păunescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Nicolae Labiş

Octavian Goga

George Bacovia

Ion Minulescu

Tudor Arghezi

George Coșbuc

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nichita Stănescu

Lucian Blaga

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU