„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Octavian Goga

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Ștefan Augustin-Doinaș

George Coșbuc

George Bacovia

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

 

Lucian Blaga

Adrian Păunescu

George Topârceanu

toparceanu

Vasile Alecsandri

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Nichita Stănescu

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU