„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Ion Minulescu

George Coșbuc

Ștefan Augustin-Doinaș

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Mihai Eminescu

 

Nichita Stănescu

Octavian Goga

Lucian Blaga

Adrian Păunescu

Vasile Alecsandri

Nicolae Labiş

George Topârceanu

toparceanu

Tudor Arghezi

George Bacovia

Poezie Românească

Poezie românească - audio

2024 MIHĂIȚĂ MACOVEANU