„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Ștefan Augustin-Doinaș

Ion Minulescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Mihai Eminescu

 

Adrian Păunescu

George Bacovia

Octavian Goga

George Coșbuc

Vasile Alecsandri

Nicolae Labiş

Nichita Stănescu

George Topârceanu

toparceanu

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU