„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Vasile Alecsandri

Lucian Blaga

Octavian Goga

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Topârceanu

toparceanu

Nichita Stănescu

George Bacovia

Ștefan Augustin-Doinaș

Ion Minulescu

Nicolae Labiş

Mihai Eminescu

 

George Coșbuc

Adrian Păunescu

Tudor Arghezi

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU