„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Lucian Blaga

George Bacovia

Mihai Eminescu

 

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Ion Minulescu

George Topârceanu

toparceanu

Nicolae Labiş

Octavian Goga

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

Vasile Alecsandri

George Coșbuc

Adrian Păunescu

Ștefan Augustin-Doinaș

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU