„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Lucian Blaga

Ion Minulescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Ștefan Augustin-Doinaș

Nichita Stănescu

Tudor Arghezi

Adrian Păunescu

Octavian Goga

Nicolae Labiş

Vasile Alecsandri

George Coșbuc

Mihai Eminescu

 

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Poezie românească - audio

2017 MIHĂIȚĂ MACOVEANU