„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Vasile Alecsandri

Adrian Păunescu

Tudor Arghezi

George Coșbuc

Nichita Stănescu

Lucian Blaga

Octavian Goga

Ștefan Augustin-Doinaș

Mihai Eminescu

 

Nicolae Labiş

George Bacovia

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Topârceanu

toparceanu

Ion Minulescu

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2020 MIHĂIȚĂ MACOVEANU