„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

George Topârceanu

toparceanu

Vasile Alecsandri

Lucian Blaga

George Coșbuc

Mihai Eminescu

 

Nicolae Labiş

Ion Minulescu

Octavian Goga

Tudor Arghezi

Ștefan Augustin-Doinaș

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

George Bacovia

Nichita Stănescu

Adrian Păunescu

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU