„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Adrian Păunescu

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

 

Tudor Arghezi

Ion Minulescu

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Nicolae Labiş

Vasile Alecsandri

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Lucian Blaga

Ștefan Augustin-Doinaș

Octavian Goga

George Coșbuc

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2021 MIHĂIȚĂ MACOVEANU