„Mihăiţă Macoveanu, un trubadur frumos şi incorigibil în demersul său de a
schimba o lume cenuşie şi plicticoasă, în una ipotetic desăvârşită.”

Melania Cuc

Ion Minulescu

Vasile Alecsandri

Mihai Eminescu

 

Ștefan Augustin-Doinaș

George Coșbuc

Lucian Blaga

Octavian Goga

Nichita Stănescu

Dimitrie Bolintineanu

bolintineanu

Tudor Arghezi

Nicolae Labiş

Adrian Păunescu

George Bacovia

George Topârceanu

toparceanu

Adrian Păunescu George Bacovia Lucian Blaga
George Coșbuc Ion Minulescu Marin Sorescu
Mihai Eminescu Nicolae Labiş Nichita Stănescu
Octavian Goga Tudor Arghezi Vasile Alecsandri
Ştefan Augustin Doinaş Dimitrie Bolintineanu George Topârceanu

Comments powered by CComment

Poezie românească - audio

2019 MIHĂIȚĂ MACOVEANU